En Obosliga-spiller i selskap med verdensstjernene