I så fall vil Norges Skiforbund gjennomføre en solid «rykk tilbake til start»-operasjon, der Bråthen får tilbake sin gamle jobb, mens både skipresident og generalsekretær er byttet ut.

Partene har vært ordknappe etter at VG denne uken avslørte at Clas Brede Bråthen er ønsket tilbake som sportssjef av folk i hoppkomiteen i skiforbundet. Bråthen ble «sparket oppover» og gitt tittelen landslagssjef i fjor høst. Hans egen støttespiller, Ståle Villumstad, tok over Bråthens arbeidsoppgaver.

Da var det gjennomført en omfattende evaluering som blant annet pekte på motstridende ordlyder i skiforbundets egne vedtak, om ansvaret for å ansette sportssjefer i forbundets seks grener.

Dette ble tatt tak i før sommeren.

– Det er grenkomitene som styrer sin gren. Det er prinsippet i Norges Skiforbund. Ansvar og myndighet ligger på grenkomiteen. Vi må til enhver tid være optimalt organisert og rigga både opp mot det sportslige og markedsmessige. Og det er prosesser vi jobber med hele tiden, sier leder i hoppkomiteen, Stine Korsen, til VG.

VG var også i kontakt med skipresident Tove Moe Dyrhaug på SMS fredag. På spørsmål om en kommentar til hoppmiljøets ønske om få Clas Brede Bråthen tilbake som sportssjef, svarte hun:

– Jeg kommenterer ikke dette nå. Hoppkomiteen har det prinsipielle ansvaret.

– Det er spørsmålet: Kan de bestemme sportssjef selv?

– Det prinsipielle ansvaret ligger hos alle seks grenene, gjentok Dyrhaug.

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug, her i møte med VG i juni. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Hun henviste også til delegasjonsreglementet til grenkomiteene i skiforbundet. Der heter det nå, etter en endring siden i fjor:

«Ved utlysning av og engasjement/ansettelse av sportssjef i grenene, skal dette gjøres av grenkomiteen i samråd med generalsekretæren. Ved uenighet mellom generalsekretær og grenkomiteen, bringes saken inn for skistyret for endelig beslutning».

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg måtte inngå sluttavtale med sin egen arbeidsgiver denne uken. Men hun vil likevel stå i jobben frem til 1. november.

Dermed kan det oppstå en situasjon der den avtroppende generalsekretæren, som var sentral i konflikten med Bråthen i fjor, er nødt til å gi ham jobben tilbake før hun slutter. Gjør hun ikke det, så må skistyret avgjøre.

Og det går trolig i favør av Clas Brede Bråthen, får VG opplyst.

SKIFTET UT: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg må slutte 1. november. Erik Røste er erstattet av Tove Moe Dyrhaug som skipresident. Foto: Annika Byrde / NTB

Bretten Berg har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Men hoppmiljøet har ikke hastverk: Der jobbes det intenst med å lande én eller flere store sponsoravtaler, etter en trøblete vår på markedssiden.

Hoppkomitéleder Stine Korsen toner også ned betydningen av at Ingvild Bretten Berg har gått av som generalsekretær:

– Det organisatoriske ansvaret vi har er viktig helt uavhengig av generalsekretær-saken, sier hun.

– Blir Clas Brede Bråthen ny sportssjef for hopperne?

– Hoppkomiteen og ledelsen i NSF Hopp er i disse dager fullt fokusert på arbeidet overfor potensielle sponsorer og samarbeidspartnere. Organisatoriske endringer er naturligvis noe som skal tas tak i etter et år med utfordringer og interimsløsninger. Men dette skal vi bruke god tid på og ha gode prosesser rundt, sier hun.