Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over

foto