Hun er kritisk til dagens stjerner. Det er forståelig