Norsk alpinist til sykehus - husker ingenting av det stygge fallet