— Jeg registrerer at Harald Andersen føler seg lurt og overrasket over at valgkomiteen i Brann ASA innstilte på Ivar Hanestad som formann. Det forstår jeg ikke. Allerede før generalforsamlingen i Sportsklubben (21. februar) konfronterte han oss med ryktene om at Hanestad var høyaktuell som ny leder i ASA-styret. Det svarte vi bekreftende på, sier Schjelderup.

Andersens forgjenger har vært sentral i ryddeprosessen i Brann-styrene i de siste månedene. Valgkomiteene har øvd stor innflytelse og lyktes i å fjerne begge formennene. Men Harald Andersen har følt seg lurt, og har ikke lagt skjul på det.

— Det er slike utspill som Andersen er kommet med i etterkant av at nominasjonen ble kjent, vi må på slutt på i Brann, sier Schjelderup Andersen kommenterer Schjelderups utspill slik. - Han får si akkurat det han vil. Jeg vil ikke stå på barrikadene lenger, sier Andersen.

Onsdag kommer Brann-aksjonærene etter alt å dømme til å følge valgkomiteens innstilling og velge Ivar Hanestad som Robert Monsens etterfølger.