– I tråd med signalene som ble gitt på Forbundstinget i fjor har vi holdt kostnadene nede, uten at det har gått ut over aktiviteten. I tillegg har vi økt inntektene. Dermed har vi oppnådd et bedre resultat enn det som lå i budsjettet, samtidig som vi ser at aktiviteten blomstrer på alle områder, sier generalsekretær Karen Espelund i en pressemelding.

Det er fotballforbundets regnskap som har det største overskuddet. Årsresultatet for NFF viser et overskudd på 10,5 millioner kroner. Regnskapene til NFFs datterselskap AS Ullevaal Stadion, Ullevaal Stadion Idrett AS og Opplev Norsk Fotball AS, tidligere Ullevaal Business Class AS (UBC), viser samlet et overskudd på ca. 1,1 mill. kroner. Det er over 1,8 mill. kroner bedre enn budsjettert.

Opplev Norsk Fotball AS hadde et overskudd på nesten 3,3 millioner kroner, Ullevaal Stadion Idrett AS hadde et overskudd på nesten 1,0 millioner kroner, og AS Ullevaal Stadion hadde et underskudd på 3,1 millioner kroner. Både AS Ullevaal Stadion og Ullevaal Stadion Idrett AS leverte bedre resultater enn det som lå i budsjettet for virksomhetene, mens Opplev Norsk Fotball AS’ årsresultat var ca 200 000 kroner lavere enn i budsjettet, skriver NFF i en pressemelding.