OSLO: — De har for lang sommerferie og for kort sesong. Sammenliknet med konkurrentene våre, spiller vi for lite fotball i Norge, slår Omdal fast.

Han viser til at norske aldersbestemte spillere har en effektiv fotballsesong på skarve 14 uker. Det er bare Island av de europeiske nasjonene som har en kortere konkurransesesong med sine 12 uker. I Sverige varer sesongen i 16 uker, mens ungdommene i nasjoner som England, Tyskland, Frankrike og Spania holder på i 30 uker eller mer, ifølge Omdal. Lengst holder de det gående i Portugal, der sesongen strekker seg over 43 av årets 52 uker.

Nøkkel til utvikling

Fotballpresidenten mener bestemt at det var den økte satsingen og utvidelsen av sesongen fra slutten av åttitallet og fremover, som lå til grunn for at Norge kunne ta seg til fotball-VM i USA i 1994. For Omdal er det opplagt at nøkkelen til videre utvikling i norsk fotball ligger i økt aktivitet, mer trening, flere viktige kamper og høyere kvalitet på det man driver med. Også blant de unge.

— For å få til det, må vi ta i bruk mer av sommerferien og utnytte muligheten til å forlenge sesongen i begge ender, sier en engasjert president. Han understreker at dette må etableres som et tilbud til de beste og til dem som vil bli gode.

Mer differensiering

  • Vi har vært flinke til å fange opp de ulike behovene i norsk fotball, og det må fortsatt selvsagt være slik at det skal være plass til dem som bare vil drive med fotball en gang eller to i uken, sier Omdal, som ser for seg en større grad av differensiering av ungdomsfotballen i fremtiden.

— Valgfriheten må ligge der, men like mye som vi plikter å gi et tilbud til dem som bare vil kose seg med fotballen, har vi et ansvar for talentene og dem som ønsker å satse litt ekstra. Hvordan vi skal gjøre det, er jeg åpen for, men jeg ser for meg at det kan etableres turneringer, dannes sonelag og sammensatte lag for de aller mest motiverte. Dette er en prosess som vi nå går inn i, og som vi må forankre gjennom diskusjon ute i kretsene og klubbene, sier Omdal.