I to og et halvt år var Teitur Thordarson og Tor Thodesen Knoll og Tott på Stadion. Duoen hadde samarbeidet siden 1991, og det var Thodesen som tipset Brann-ledelsen om at Teitur ville til Bergen høsten 1999. Nå er samarbeidsforholdet brutt. Mens Teitur reiser tilbake til Oslo og Lyn, leder Thodesen og Mons Ivar Mjelde Brann-treningene. Hva er skjedd?

Vi går ti måneder tilbake i tid. Branns nettside melder at Brann er interessert i forlenge avtalen med assistenttreneren, som opprinnelig løp ut etter 2002-sesongen.

Noen måneder senere tar Thodesen Bjørn Dahl i hånden etter at forhandlingene er unnagjort. Thodesen skal bli like lenge som Teitur, ut 2004. Det eneste som gjenstår er at styret skal godkjenne saken. Det regnes som en formalitet. Ikke lenge etter forteller Bergens Tidende at Tor Thodesens posisjon i klubben er truet. Teitur Thordarson rykket ut og viser medlidenhet for sin lamslåtte assistent. Men han vil ikke gi ham full støtte.

12 dager senere, ble Thodesen likevel reengasjert. Men kun for ett år. Slik forklarte Bjørn Dahl enden av den pinlige prosessen til BT:

— Styret fikk nyss om noen rykter. Vi tok tak og sjekket dem opp, for så å legge ballen dundrende død. Spillerne hadde nemlig diskutert Thodesen under avslutningsmiddagen for Raymond Kvisvik og Thorstein Helstad på Pastasentralen, og gitt vestfoldingen full tillit.

Bergens Tidende får bekreftet fra sentralt hold at Teitur Thordarson - som møtte i styret da saken ble behandlet - var mannen som sådde tvil om Thodesen i styret. Derfor var enkelte styremedlemmer rasende på Thordarson, som utad hadde beskyttet Tor og pekt på styret som årsak til at forhandlingene sporet av. De følte seg rett og slett misbrukt av hovedtrene-ren. Dette fikk også Thordarson beskjed om av ledelsen i etterkant.

Thodesen var først og fremst skuffet. Han liker ikke å snakke om episoden i dag.

— Det som er et faktum, er at vi kom her som et team. Men håndteringen av min reforhandling fikk meg til å tenke at det kanskje ikke lenger var noe must for ham at jeg ble med videre. Hvis han hadde gått inn for det, ville nok ikke det vært noe problem, sier Thodesen. Thodesen vil ikke spekulere i hvorvidt det faktum at han stilte kritiske spørsmål i Branns trenerforum (Thordarson, Tho-desen, Mons Ivar Mjelde, Robert Hauge, Per-Ove Ludvigsen, Dan Riisnes og Knut Iversen) var årsaken til dette.

— I et slikt forum må vi kontinuerlig stille spørsmål ved måten vi gjør tingene på. Kanskje ble det en belastning etter hvert?

Han har liten forståelse for Teiturs reaksjon. - Jeg synes at hvis ikke det er takhøyde for å ta saklige og faglige diskusjoner uten at de blir personlige i et trenerteam, er det ingen vits å ha et slikt forum. Da blir det ingen utvikling. Vi kan ikke bare si «voff, voff».

— Hva dreide uenigheten seg om?

— Jeg vil ikke si så mye om hva vi diskuterer internt, men det handlet mye om gruppepsykologi, «måten å gjøre spillere gode på.

— Hvordan påvirket hendelsen ditt forhold til Teitur?

— Det har sikkert ikke vært lett for han heller, for vi har levd under et stort press, særlig etter at resultatene begynte å bli svakere.

— Hvordan ser du på fremtiden din i Brann?

— Jeg har fått positiv tillit fra den sportslige ledelsen basert på det spillerne har sagt, så jeg håper jeg kan ha spennende arbeidsoppgaver i klubben i fremtiden.

Teitur Thordarson reagerer slik når han blir konfrontert med saken:

— Tor Thodesen har jobb i Brann fordi jeg innstilte ham på det. Hvis jeg ikke hadde villet ha Tor med videre, hadde jeg ikke gått inn for det. - Hvordan virket episoden i sommer inn på deres forhold? - Det har ikke virket graverende inn på vårt forhold. Det er riktig at vi var uenige om en del ting, det er helt normalt i et trenerteam, men dette har vi snakket ut om.