Derfor ligger alt til rette for en kanonsesong for Anna Svendsen

foto