Det er i de interne sakspapirene mellom advokatfirmaet Kluge og Norges Skiforbund at opplysningene kommer til syne:

Dette er blant de konkrete eksemplene som ski-toppene nevner, basert på hva ulike personer hevder å ha hørt:

  • Sportssjefen skjeller ut enkeltpersoner og kommer med personkarakteristikker i andres påhør

  • «Generalsekretæren er ei fitte»

  • «Lederen i hoppkomiteen er en nyttig idiot»

  • «Skistyret består av inkompetente idioter»

Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg vil avslutte arbeidsforholdet med hoppsjef Clas Brede Bråthen når kontrakten går ut i april. Da har Bråthen hatt jobben på midlertidige kontrakter i 17 år. Hoppsjefen har trenere, sponsorer og utøvere med seg når han har saksøkt skiforbundet.

Ledelsen i Skiforbundet mener Bråthen har en uakseptabel atferd og kommunikasjonsform.

Ifølge advokat-notatet fra Kluge er det kommunikasjonssjef Espen Graff som hevder å ha hørt at Bråthen skal ha kalt Bretten Berg for «ei fitte».

«Han (Graff, journ. anm.) erindrer ikke når, men tror det var i en av utallige telefonsamtaler han har med CBB».

Bråthens advokat, Marit Håvemoen, hevder overfor VG at hoppsjefen aldri har blitt konfrontert med noen av påstandene som fremkommer i denne saken i løpet av 17 år i jobben.

Bråthen nekter for å ha brukt det aktuelle ordet.

– Hvis Bråthen hadde brukt slike ord som «f…» er det rart at Bråthen ikke er blitt konfrontert med det tidligere. Bråthen har siden et møte med generalsekretæren i september i fjor gjentatte ganger bedt NSF (Norges Skiforbund) om å dokumentere og konkretisere eventuelle eksempler på negativ atferd, sier Håvemoen.

Hun mener hun har gjentatt oppfordringen en rekke ganger.

– Ingen av de anklagene som her nevnes har hverken blitt forelagt for Bråthen, eller konkretisert for ham. Bråthen fikk derimot som et eksempel påtale for å sagt at Bretten Berg var «dum» dersom hun takket nei til en halv million kroner fra Lundin. Dette fremstår dermed som ondsinnet ryktespredning og bevist undergraving av Clas Brede Bråthen, sier hun.

Skiforbundets advokat, Nina Gundersen Sandnes, reagerer på dette:

– Det er rett og slett oppsiktsvekkende at advokat Håvemoen bagatelliserer uttalelsen og nok engang snur det hele til kritikk mot arbeidsgiver. Jeg ville forventet at LO på vegne av Bråthen, og for øvrig for sin egen del tok sterk avstand fra en slik ordbruk og omtale av sin kvinnelige leder, sier hun til VG.

NY RUNDE I RETTEN? Espen Graff er sentral i den pågående saken rundt Clas Brede Bråthen. Her er han i Oslo tingrett i forbindelse med Henrik Kristoffersens Red Bull-avtale. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hun hevder at LOs advokater ble gjort kjent med den påståtte ordbruken under deres første møte, og sier hun derfor regner med at advokatene videreformidlet dette til Bråthen:

– Vi avviser sterkt at dette er et rykte, men ønsker ikke å dele ytterligere detaljer om bevisene i saken i media. De konkrete forhold som er utredet, undersøkt og konkretisert vil bli presentert for Clas Brede Bråthen i det berammede drøftelsesmøtet.

Dokumentet VG viser til i denne saken har tittelen «Vurdering av mulig oppsigelse – behov for ytterligere opplysninger» og er datert 26. august. Denne uken er Bråthen kalt inn til drøftelsesmøte med forbundet.

I den skriftlige dialogen mellom generalsekretær Ingvild Bretten Berg, skipresident Erik Røste og forbundets advokater, går det frem at kommunikasjonssjef Espen Graff vil vitne i retten om det han hevder å ha hørt:

«Espen mener at også andre har hørt dette, men det er foreløpig ingen som har turt å si noe om det – så det hjelper oss nok ganske lite akkurat nå. Espen konfronterte ikke CBB direkte tilbake om utsagnet» heter det i notatet.

Notatet tar også for seg andre utspill Bråthen anklages for. Generalsekretær Bretten Berg forteller sine egne advokater hvordan forbundet har fått tak i informasjonen:

«Lederen i hoppkomiteen er en nyttig idiot»

Generalsekretær Bretten Berg: «Dette er gjengitt i et sitat til en journalist som vi har blitt konfrontert med av journalisten».

«Skistyret består av inkompetente idioter» .

Generalsekretær Bretten Berg: « ... dette har både Espen Graff og jeg hørt. Jeg har hørt dette i forbindelse med at jeg formidler vedtak fra skistyret som organisasjonen skal etterleve, og som jeg gjennom min rolle blir satt til å utføre. Jeg har også ved flere anledninger hørt at han har sagt at hoppkomiteen består av folk som ikke skjønner noen ting, og som ikke er til hjelp for noen ting, og at han skjønner at han ikke kan bruke hoppkomiteen til noe. Disse utsagnene forekom i en periode høsten 2019 hvor slik jeg opplevde det CBB forsøkte å få meg på «sin side» gjennom å spille på at han forstod at det at jeg som GS (generalsekretær, journ. anm.) må forholde meg til mange frivillige komiteer kan være en utfordring for min rolle. Jeg «arresterte» dessverre ikke Clas Brede direkte på dette da, men henviste til at vi som ansatte til enhver tid må forholde oss til våre valgte organer. Ikke alle disse forholdene er tatt opp direkte med CBB» forklarer Bretten Berg til sine egne advokater.

I dokumentet tar skipresident Erik Røste også opp en samtale han hadde med Clas Brede Bråthen 18. desember i fjor. Noen dager før jul fikk Bråthen en skriftlig advarsel fra skiforbundet, etter at han skal ha rettet kritikk mot måten kvinnehopp ble håndtert på under pandemien i et intervju med Dagbladet.

SKIPRESIDENT: Erik Røste. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ifølge Røste uttrykte Clas Brede Bråthen «lite hyggelig omtale av ledelsen i NSF, inkludert meg. Eksakt hvilke ord han brukte, har jeg ikke notert, men overordnet gikk det på udugeligheten til alle andre».

I notatet går det i tillegg frem at Bråthen skal ha uttrykt misnøye med grenen alpint, som gjennom en årrekke har gått med millionunderskudd og slitt med å ha kontroll på egen økonomi.

Det trekkes også frem en episode fra 2017, der 52-åringen skal ha kommet med kritikk i media av hvordan hoppturneringen Raw Air ble gjennomført det året.

«Det er også vedlagt enkelte presseklipp knyttet til dette, hvor CBB bl.a. uttaler at «Hadde vi gjort noen få ting riktig, hadde det vært fullt. Vi har ikke gjort noe riktig. Det er min dom …» Skiforbundet opplyser at CBB skal ha opplyst at han deretter ble «innkalt på teppet» for å forklare seg om dette. LO, på vegne av CBB, bestrider imidlertid at han har mottatt noen korreks» heter det i notatet fra advokatfirmaet Kluge.

VG har forelagt innholdet i denne saken til ledelsen i Norges Skiforbund:

«Det interne advokatnotatet som er lekket til VG er fra en helt innledende fase hvor man avklarte fakta og gjennomførte nødvendige undersøkelser i saken. Det endelige resultatet av kartlegging, undersøkelser og avklaringer inneholder naturligvis langt flere og mer detaljerte opplysninger, dokumentert fra og med flere kilder. Vi som arbeidsgiver ønsker ikke å uttale om resultatet av den kartleggingen som er gjort. Denne vil vi forelegge for Clas Brede Bråthen og hans advokater i drøftelsesmøtet som er berammet» skriver Ingvild Bretten Berg i en e-post.