Stusser over at konkurrentene ikke kopierer norsk suksessoppskrift: – Veldig rart at de ikke plukker det opp