– Det er snart kroken på døren. Det er rart at Norge ikke tar nasjonalsportene på større alvor, sier Trosholmen om Birkebeineren skistadion, Haakons Hall, bob- og akebakken og ikke minst hoppanlegget Lysgårdsbakkene.

– Legge ned?

– Ja, hva skal vi gjøre? spør ordføreren.

Trosholmen fastslår at de mangler 20 millioner til det som heter Lillehammer Olympiapark AS, som skal eie og drifte OL-anleggene fra 1994.

– Vi har rett og slett falt mellom alle stoler fordi vi er et kommunalt eid, kommersielt selskap, forteller ordføreren.

– Men hadde ikke dere besøk av kulturminister Abid Raja om dette?

– Jo, han var hos oss i august og rådet oss til å melde oss inn i Frivilligregisteret, slik at vi kunne søke vanlig corona-støtte. Men ifølge Brønnøysundregistrene hører vi ikke hjemme der. Så dermed blir vi en pingpongball mellom kulturdepartementet og kommunaldepartementet.

Ordføreren viser til at kommende helgs verdenscup er utsatt til senere og at vinterens para-VM på ski er utsatt fra 2021 til 2022. Og naturlig nok blir det ikke så mange arrangementer i corona-tiden.

– Vanligvis går Olympiaparken så det griner. Men nå er det bråstopp på grunn av pandemien. Og det kan vel ikke være meningen at kommunen skal dekke dette? Det var tross alt kulturdepartementet som på 1990-tallet bestemte at Lillehammer kommune skal eie og drifte OL-anleggene, sier ordfører Ingunn Trosholmen, som representerer Ap.

– Dere blir kritisert for at dere ikke permittert folk da Norge var nedstengt?

– Dette er anlegg som må driftes. Vi kan ikke bare stenge over natten. Dette er anlegg av nasjonal betydning for Norge. Vi står for eksempel beredt til å arrangere verdenscup hvis de mangler snø et sted i Europa.

Lillehammer-ordføreren får ikke så mye trøst fra statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet. Hun understreker at bob- og akebanen får et årlig driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjett.

– Regjeringen har foreslått 2,6 millioner i tilskudd for 2021.

Ellers mener statssekretæren at dette er en kommunal sak:

– Olympiaparken er heleid av Lillehammer kommune. Regjeringen har stilt opp med flere økonomiske tiltak for å hjelpe kommunene gjennom koronakrisen. Så langt har sektoren fått 17,7 milliarder kroner i ekstra overføringer. I forbindelse med koronatiltak fase 3 mottok kommunesektoren et tilskudd på 2,5 milliarder kroner til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, skriver Stang i en e-post til VG.

Hun snakker også om statsbudsjettet for 2021, der regjeringen foreslår å bevilge 6,2 milliarder mer til kommunene, hvorav 1,5 milliarder fordeles som «skjønnsmidler».

Det er enighet mellom staten og KS om at kompensasjonen fra staten samsvarer godt med kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter som følge av korona. Samtidig vet vi at mye er usikkert og at noen kommuner har hatt høyere utgifter enn andre. Derfor har regjeringen målrettet innsatsen mot kommunene med de største utfordringene gjennom fordeling av skjønnsmidler, uttrykker statssekretær Gunhild Berge Stang.

– Det er ingenting i veien for at kommunene kan søke fylkesmannen om å få dekket sine utgifter over skjønnsmidlene.