Slike jubelscener kan det bli færre av etter regjeringens siste krisepakke: – De har bommet totalt