Det handler konkret om at Norges Idrettsforbund, NHO, LO og Innovasjon Norge har inngått en avtale som de mener skal gi både norsk næringsliv og idretten økt konkurransekraft.

«Den positive oppmerksomheten norske idrettsprestasjoner får ute i verden, kan smitte over på næringslivet og norske løsninger som søker internasjonale markeder», heter det i en pressemelding fra de fire.

– Norsk næringsliv har alltid vært en sentral støttespiller til norsk idrett. Samtidig har vi et potensial for å knytte norsk næringsliv enda tettere til idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Hun mener at samarbeidet skal kunne gi både idretten og norsk næringsliv økt konkurransekraft.

Samarbeidet handler blant annet om å bruke store internasjonale idrettsarrangementer som arenaer for å selge «Norge». Det gjelder både VM, EM, OL og Paralympics.

– Norske bedrifter er stadig på leting etter nye eksportmuligheter. Et tettere samarbeid med idretten og en bedre utnyttelse av idrettens arenaer kan bidra til å åpne nye dører til flere markeder for norsk næringsliv, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det er mye å gå på:

– Norge er kåret til verdens beste idrettsnasjon, men vi er dessverre langt unna pallen, når det kommer til eksport og handel med utlandet. Idretten har vist at et lite land kan vinne frem i en tøff internasjonal konkurranse. Vi trenger flere arbeidsplasser og mer eksport. Skal vi lykkes med det må vi jobbe sammen i dette lille landet.

Håkon Haugli i Innovasjon Norge sier:

– Verdiene som idretten står for er, nesten identiske med merkevaren «Norge», og derfor er samarbeid en «no-brainer» vi må utforske nærmere. Norsk idrett er gode på å forvalte sunn bredde og samtidig videreutvikle talenter i spiss.