Har pusset opp Gimlehallen for 8,6 millioner

Som en midlertidig løsning er Gimlehallen oppgradert for 8,6 millioner kroner.