Dette bildet gjør trøndersk ski-leder bekymret

foto