OL-mester stilte i formannskapet: – Engasjementet styrker åpenbart sjansene