Langeland_Pamer

Innad i fotballfamilien er det ingen hemmelighet. Fotballspillere i 2., 3., 4. og til og med 5. divisjon lønnes med kjøregodtgjørelse. Det foregår en knallhard konkurranse klubbene imellom om de beste spillerne. Og som i eliteserien: Spillerne går etter pengene. Og i denne sammenheng har geografiske avstander lite med saken å gjøre. For som 27 kilder bekrefter overfor Bergens Tidende: Godtgjørelsen avtales først – siden ordner man kjørelistene.

Og som de samme kildene opplyser: Det er ikke avstanden spillerne kjører som er avgjørende for hvilken godtgjørelse som utbetales, det er spillerens kvalitet. Kjørelister redigeres slik at bilgodtgjørelsen samsvarer med hvor mye klubben er villig til å utbetale til spillerne.

LES FØRSTE ARTIKKEL I SERIEN: Svarte penger i fotballen

Dette er skattesvik. Derfor vil ingen av de 27 kildene stå frem offentlig og snakke om praksisen. Den eneste som er villig til å bekrefte dette på trykk, er Åsane-formann Espen Brochmann.

— Ja, min erfaring er at deler av kjørelistene som innleveres i lokalfotballen er fiktive.

- Kan du utelukke at det er slik også i Åsane?

— På generelt grunnlag kan jeg si at mitt inntrykk er at mange av de som fører kjørelister er kreative i måten disse føres på. I Åsane betaler vi bilgodtgjørelse ut fra hvor spillerne bor. Vi har én spiller som har proffkontrakt, og her opptrer vi ryddig i forhold til skatter og avgifter. Men jeg kan ikke på vegne av spillere og trenere garantere at alle listene de fører, er reelle, sier Brochmann, som understreker at Åsane nylig har presisert regelverk og retningslinjer for føring av kjørelister.

Buss og kjøregodtgjørelse

I mange av klubbene er man ikke i nærheten av å trene nok til å kunne utbetale kjøregodtgjørelsen som er avtalt ved kontraktsinngåelsen. Man må kjøre mer. Mye mer. Et godt eksempel er en av spillerne BT har snakket med. Han hever i utgangspunktet en nokså uskyldig godtgjørelse på 3.000 kroner i måneden. Problemet er at han bor så nær treningsstedet at han må foreta 734 årlige tur/retur-reiser til trening for å kunne forsvare godtgjørelsen. Dette ifølge Gule Siders avstandsberegninger.

- Hvordan løser du det problemet?

— Jeg fører opp reiser til bortekamper. Er ikke det nok, fører jeg opp at jeg reiser rundt omkring i fylket og ser kamper mellom andre lag i avdelingen.

- Gjør du det?

- Nei. Jeg har da virkelig bedre ting å ta meg til.

- Hva med bortekampene?

— På de fleste av dem har vi tatt buss.

1464 turer til og fra trening

Eksempelet over er ikke det mest ekstreme fra lokalfotballen. 3000 kroner i måneden er verken lavt eller høyt, det er nokså midt på treet. Det verserer svært mange rykter om enkeltspilleres lønn i de lokale amatørklubbene. Mange mener å vite at andre hever sekssifrede beløp i året. BT har ikke klart å påvise dette. Det høyeste vi har fått bekreftet fra en spiller, er 8.000 kroner i måneden. Trenere hever langt mer.

Mannen med de 734 treningene er faktisk ikke den ivrigste blant dem som har snakket med avisen. En annen spiller må ha foretatt 1464 årlige reiser til og fra trening. Også denne mannen oppgir å ha tatt buss hvis bortekampene lå langt unna hjemstedet.

LES OGSÅ: Langelands oppgjør med ukulturen

En tredje kar var neppe like viktig for sitt lag. Han hevet 15.000 kroner i året for å spille nede i divisjonene. Selvsagt ble pengene utbetalt som kjøregodtgjørelse. Mannen hadde ikke førerkort da godtgjørelsen ble utbetalt.

Det opereres også med signeringsbonus, kanskje bedre kjent som sign-on-fee i lokalfotballen. BT kjenner til ett tilfelle så lavt som på nivå fire i norsk fotball (i dette tilfellet var det snakk om et forhandlingsutspill på 75.000 kroner, lønn og signeringsbonus samlet).

Mindre penger nå

I 2007 forsvant de frivillige organisasjonenes gullgruve. Spilleautomater ble forbudt i Norge og mange klubber opplevde at inntektsgrunnlaget falt bort. Dette merket amatørfotballspillerne på kroppen. Det ble magrere tider. Det er ikke lenger like lett å forhandle seg til en kjøregodtgjørelse på mellom 5.000 og 10.000 kroner i måneden.

Flere klubber har også valgt å innskjerpe reglementet med hensyn til kjøregodtgjørelse. Dette fordi mange av klubbene har hatt bokettersyn. Det skal imidlertid mye til for å bli hektet for skattesvindel. Som en trener sier til BT:

- Hvem kan vite hvor mange passasjerer jeg har hatt på en gitt dag? Hvem kan bevise at jeg ikke har vært der eller der, og sett den og den kampen?