Har gått fra å være kasteball i 5.-divisjon til å bli et fryktløst topplag i 4.-divisjon