Vil starte ressurssenter for egenorganisert idrett: – Mangler struktur