Spekulerte i oppsiktsvekkende vending: TIL har klar beskjed til et Glimt i spisskrise