Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Om det er nettopp i skogen, ved bålet, til havs, til fjells, i byparken eller i egen hage du trives aller best, gir naturen en rekke muligheter for å øke helse og velvære i eget liv. Er du orientert mot spenning, utfordringer og mikroekspedisjoner, eller trenger ro og tilstedeværelse, kan man enkelt forme sin naturopplevelse ut ifra egne behov. Det være seg avkobling, stressreduksjon, eller oppladning av «batteriene».

Utendørsterapi brer om seg

Nå er det ikke lenger bare pedagoger og trenere som oppsøker naturen for å oppnå lærings- og helsegevinster. Den siste tiden har også helsearbeidere og terapeuter i økende grad fått øynene opp for mulighetene som åpner seg i det store uterommet.

Selv om vi det siste tiåret her i Agder har jobbet med livsmestring og psykisk helsearbeid i naturen på Energiverket i Kristiansand kommune, og alt fra friluftsterapi til uterehabilitering ved Sørlandet sykehus, pågår det nå en oppblomstring av naturbaserte helsetilbud på frisklivssentraler, distriktspsykiatriske sentre, poliklinikker og kommunale tjenester over det ganske land.

Boka til influenseren «psykolog med sovepose» gikk rett inn på bestselgerlista i fjor og i mars i år kom den første norske læreboka innenfor naturbasert helsearbeid, kalt «Utendørsterapi – En introduksjon».

Vill vekst

Det er ikke bare stor framvekst av naturbaserte helsetilbud, men det samarbeides også mer systematisk mellom ulike tjenester. Et lokalt eksempel er det nyoppstartede samarbeidsprosjektet «Vill Vekst» i regi av Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Her skal erfaringer fra friluftsterapi brukes som helsefremmende tiltak for barn og unge i Agder, hvor skoler i Kristiansand, Arendal og Iveland kommune er først ut med å delta. Prosjektet varer i fem år og har som mål å fremme mestringstro, inkludering og utvikling hos barn og unge som strever i sin hverdag.

Dette kan prege barns oppvekst

Bakgrunnen for prosjektet er inspirert av blant annet forskningen til lege Charlotte Lunde og nevrolog Per Brodal, som har skrevet bøker om barns læring gjennom naturlig lek. De peker på en rekke forhold i barns hverdag og samfunnet for øvrig som øker stress, uro og mistrivsel, men også barns begrensede muligheter for lek og utendørs aktiviteter.

I USA har de lenge varslet om barns minimale kontakt med naturen, og behovet for en daglig «dose» av vitamin N – altså naturkontakt. Nå spres tilsvarende bekymring også her til lands, nært knyttet til skjermbruk, inaktivitet, og mangel på den gode, gamle boltreleken.

Interessert i naturens helsegevinster?

Da er sjansen like rundt hjørnet. 6.–9. juni i år møtes natur og psykisk helse-feltet til Campkonferansen på Bragdøya like utenfor Kristiansand. «En skog av muligheter» er temaet for nettopp Sigrid Rohdes foredrag, hvor hun deler sine betraktninger på det mangfoldige potensialet som finnes i naturbasert helsearbeid.

Her vil også Vill Vekst-prosjektet presenteres, i tillegg til en rekke spennende og varierte workshops som inkluderer alt fra bålkurs og våtkort til skogsbading og tangrangling. Det er bare å pakke teltet eller hengekøya og melde seg på! Mer info finner du på: www.dntsor.no.

Carina Ribe Fernee er seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) på Sørlandet Sykehus HF og førsteamanuensis ved Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. E-post: carina.fernee@sshf.no. Foto: Marit Sunnanå Aalrust

Referanser:

Eide-Midtsand, N. (2015). Boltrelek og lekeslåssing. Større rom i barnehagen og småskolen. Kommuneforlaget.

Fernee, C. R., Palucha, V., Olsen, I.A. & Gabrielsen, L. E. (2023). Utendørsterapi – En introduksjon. Cappelen Damm Akademisk.

Gabrielsen, L. E. & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen – Friluftsliv inspirert av vår historie og identitet. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11, 358–367. https://doi.org/10.18261/ISSN 1504-3010-2014-04-08

Louv, R. (2008). Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-deficit disorder. Algonquin Books.

Lunde, C. & Brodal, P. (2022). Lek og læring i et nevroperspektiv. Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst. Universitetsforlaget.

Refseth, J. S. (2022). Psykolog med sovepose. Hvordan uteliv styrker indre liv. Gyldendal.

Rommetveit, J. & Kalleberg, L. R. (2022). For meg er torsdagen hellig! Energiverket.