Ildsjeler i flere tiår: – Betalinga vår er at folk kommer seg ut