Partene var enige. Nå er Søderlunds overgang satt på vent.