Han får hovedæren for 30 millionersprosjektet på Sandripheia