— Jeg har selv sett skissene og hørt om planene, og de sender et sterkt signal. Det er et initiativ som nærmest er som en gave å regne. Da mener jeg at vi politikere må støtte det, sier Dag Skansen, gruppeleder i Bergen Høyre.

Han ser med entusiasme på Tore Christiansens og Arthur Buchardts initiativ, spesielt fordi han anser det for å være realiserbart i nær fremtid og ikke vil gå utover breddeidretten.

Også i Arbeiderpartiet mottas initiativet med positivitet.

— Jeg synes vi skal bejuble alle som ønsker å investere i Bergen, og en sentralt plassert byarena ønskes hjertelig velkommen, sier gruppeleder Harald Schjelderup.

Konkurranse om tomten

Både Skansen og Schjelderup påpeker likevel at det finnes noen «men» i denne saken. For selv om lokaliseringen på trekanttomten på Nygårdstangen er logistisk ideell, er den politisk problematisk. Tomten, som er eid av kommunen, er nemlig ønsket av flere, deriblant politiet, som ønsker å bygge en ny politistasjon der.

— Først må vi få en avklaring på tomtearealet, for der er det mange konkurrerende virksomheter som utfordrer, sier Skansen.

— Tomten kan ikke bare stilles til disposisjon, påpeker Schjelderup.

Venter på Næringsrådet

Samtidig venter Bergen Næringsråd og Sparebanken Vest på mulighetsstudiene fra arkitektbyråene de har engasjert i utredningen om en byarena i Bergen.

— Næringsrådet legger frem sine mulighetsstudier i høst, og dette forslaget kommer som et innspill til det arbeidet. Forhåpentlig kan de samordne seg, sier Skansen.

Schjelderup mener det nå er viktig å ha is i magen.

— Det er viktig å avvente til Næringsrådets mulighetsstudier blir lagt frem. Vi må ikke forhaste oss, sier han.

Krister Hoaas i Næringsrådet har ikke sett Christiansens og Buchardts planer, men ønsker alle innspill velkomne.

— Vi må samle trådene og se hvor det er realistisk og politisk mulig å få på plass en byarena. Realistiske forslag tar vi imot med åpne armer, sier han.