Flere forandringer: Dette sier Staal om veien videre