Det eneste han ønsker seg nå, er muligheten for en siste kipp