«Mange av oss har slitt gjennom de siste årene, og spesielt barn og unge har fått sine møteplasser begrenset til et minimum på grunn av coronapandemien. Vi kan ikke risikere at den utviklingen fortsetter med strømpriser som knekker ryggen på idrettslag og frivillighet», skriver Kjøll og de syv kretslederne.

De kommer med en bønn om en bedre strøm- og energistøtteordning. Les hele kronikken her.

Triste historier, som at Nærbø IL stenger ishallen og Skimt IL må selge klubbhuset, blir brukt for å understreke alvoret. Og det skal være flere fortvilende historier der ute.

– Krisemaksimerer dere situasjonen for å få mer støtte?

– Nei, vi krisemaksimere ikke. i Vi har ikke noe ønske om å krisemaksimere noe. Vi vi vil være redelige og åpne om hva som er situasjonen. Og det er det vi er nå. Dette er alvorlig, slår idrettspresident Berit Kjøll fast overfor VG.

– Dere frykter at dyr energi vil knekke ryggen på idretten og frivilligheten. Tror du politkere vil la det skje?

– Nei, jeg har stor tillit til at vi har ansvarlige politikere. Jeg tror ikke det vil skje, men det er viktig for oss som en samlet idrettsbevegelse å være tydelig på hvor alvorlig situasjonen er for tusenvis av idrettslag.

– Jeg kommer nå fra Furuset Idrettsforening, som har Furuset Forum under sitt virke. Normale strømpriser der i løpet av et år er på 1,8 millioner kroner. Nå er den økt til 4,5 millioner. Vi ser flere anlegg som stenger ned, og andre som stenger klubbhuset for å finansiere driften. Dette er så alvorlig at vi ikke har sett noe tilsvarende tidligere.

– Som dere skriver: Nærbø IL stenger ishallen, og Skimt IL må selge klubbhuset. Hvor mange sånne skjebner kan vi se i vinter?

– Vi hører daglig om nye. Dette er svært alvorlig. Antall søknader om strømstøtte i forrige kvartal var på 1400. Høsten og vinteren kommer, og idrettslagene må ha strøm, de må ha is å spille på og de må ha varme i kunstgresset.

I kronikken pekes det på at dagens strømstøtteordning, som skal dekke 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt, er dårligere enn den husholdningene får.

Kjøll ber om minst 90 prosent støtte for alt over 50 øre per kWt.

– Beskjeden fra Trettebergstuen og regjeringen er at idretten må finne løsninger med den ordningen som er på plass. Hva synes du om det?

– Jeg opplever at med den kunnskapen vi nå har, og det alvoret som er i situasjonen, så må jeg håpe, tro og være trygg på at ansvarligheten til å møte idrettens behov er til stede. Det forventer vi.

– Hva vil skje om det ikke kommer en bedre ordning?

– Det har jeg så langt ikke tenkt på. Jeg har stor tro på bedre løsning. Vi få på plass en bedre løsning.