Usikker på fremtiden i RBK: Nå har «Bruttern» forhørt seg om Helland