Torsdag stenges «hele byen». Nå etterlyses en spesiell gruppe.