– Man hører fra folk utenfra at det ikke er så vanlig