Siden storhallen kom opp har ikke klubben hatt et eneste normalt driftsår: Nå har de bedt kommunen om hjelp