Derfor vil Sandviken skille ut topplaget fra idrettslaget