Brann har tatt betenkningstid før de gir sin tilslutning til planene, og ba om noen dagers utsettelse på svarfristen som gikk ut i går.

— Brann skal ta stilling til en del ting. Vi har gjort det vi kan gjøre. Utspillet ligger hos Brann. Vi føler ikke nødvendigvis at Brann er så veldig uenig med oss, sier Bjaadal.

— Vi håpet å bli enig om en prinsipiell skisse da vi møttes før helgen, men det lyktes ikke, sier Bjaadal. Han pratet med Brann ASA-formann Ivar Hanestad og formann i SK Brann Magne Revheim senest i går.

Bergens Tidende er kjent med at Handelsbanken er villig til å gi Stor-Bergen Boligbyggelag en vesentlig mer gunstig kjøpsavtale enn det opprinnelige tilbudet på 35 millioner kroner. Partene skal også være enige om at Brann betaler 500.000 kroner i leie av Stadion, og i tillegg tilfaller 1,5 millioner kroner som Brann har i leieinntekter på Stadion i dag, boligbyggelaget. Dermed får boligbyggelaget to millioner i leieinntekter på Stadion.

Problemet skal være at Brann krever en fortsatt vesentlig eierandel på Stadion, noe som på lang sikt vil kunne sikre klubben inntekter ved eiendomssalg. Stor-Bergen Boligbyggelag er ikke villig til å strekke seg på langt nær så langt som Brann ønsker.

— Det handler om følelser. Brann har vært herre i eget hus siden 1918. Vi må ha respekt for at det er knyttet en del følelser til det, sier Hanestad.

— En del rundt oss ønsker å beholde tilhørigheten gjennom eierandeler i Stadion, bekrefter han.

— Det er derfor vi har bedt om utsettelse, forklarer Brann ASA-formannen. Han forteller om utstrakt møtevirksomhet i går.

— Det har vært møter i et banket kjør.