Nestformannen ble flyttet opp som ny formann og valgt for to år. Ellers viste regnskapet for A-laget 12.310 kroner i overskudd. Sammen med U-avdelingens 20.817 kroner i pluss, ble klubbens totale overskudd på 33.127 kroner. A-lagets reiseutgifter beløp seg til 279.996 kroner. Budsjettet fra 2004 på 1.176.617 kroner ble redusert til 979.000 kroner for inneværende sesong.

Målsettingen for årets sesong er opprykk slik at A-laget kan spille i 2. divisjon når klubben fyller 100 år i 2006. Lorentz Østvold ble valgt til ny nestformann for ett år. Avtroppende formann Alf Norland ble ny økonomiansvarlig for to år, Johnny Prøis ny sekretær for ett år og U-avdelingens representant John Gunnar Svela ble også styremedlem. Styremedlem Thomas A. Ladsten var ikke på valg.

Vidar-gutten gikk til 81-årige Odd Søndenå, som spilte på A-laget fra 1945 til 1954, fikk ærestegnet i gull i 1954 og ble klubbens femte æresmedlem i 1971. Han har tidligere fått Fotballkretsens Gullknapp for sitt arbeid i kretsen og vært UK-sjef for juniorlandslaget i flere år. Søndenå vant klubbens første KM som trener for småguttelaget i 1955, for nøyaktig 50 år siden.

Ærestegn i sølv tilfalt Morten Byberg og ærestegn i bronse gikk til Morten Frøland, Ole Fredrik Bergseth, Jan Børge Frøland og Robert Hovland. Frøland ble også æret for 100 spilte A-kamper.