Århundrets lag: Her er Tjærnås’ og folkets utvalgte