De framtidige "arvefiendene" Grane og Start før deres første oppgjør på Gimlemoen i 1911. Start i lyse drakter. De framtidige "arvefiendene" Grane og Start før deres første oppgjør på Gimlemoen i 1911. Start i lyse drakter. Foto: Fra boken "Grane" gjennom 50 år.

«De bypatriotiske følelser, hvilke jo i Arendal er særlig sterke, tog fuldstændig overhaand»