Alle tre er medlemmer av Fotballklubben Sørøy Glimt i Finnmark.

Henriksen og Pettersen ble kontrollert av Antidoping Norge (ADN) i forbindelse med trening 8. september 2004. Thomassen avga dopingprøve på en hjemmekontroll 15. september 2004. Alle tre testet positivt på anabole stoffer, som er forbudt i henhold til dopinglista.

Slutningene fra Domsutvalget er likelydende i de tre sakene.

Avgjørelsene var enstemmige og ble avsagt 25. november 2004. Avgjørelsene er rettskraftige.