Sandnes Ulf har levert inn regnskapstall til halvtårsrapportering for NFF. Resultatet per 30. juni viser et overskudd på 3,7 millioner kroner.

De gode tallene har årsak i en veldig bra vekst i sponsorbudsjettet og at klubben leverer som budsjettert på kampdagsinntekter i det første halvåret.

— Klubben vil fortsatt ha sterkt fokus på kostnadskontroll og med det styre mot et bra resultat for året , sier daglig leder Tom Rune Espedal til SandnesUlf.no

Styreleder Stig Ravndal gleder seg også over tallene.

— Vi er veldig fornøyd med resultatet første halvår. Med fortsatt fokus på økte inntekter og god kostnadskontroll er jeg sikker på at vi kommer til å levere bra totalt for 2012, sier Ravndal til SandnesUlf.no.

- Dette er viktig for å dekke tidligere års tap og rigge klubben for videre satsing , avslutter styrelederen.