OL-utøveren brast i gråt da hun skulle fortelle hva dette betyr for nasjonen