– Det finnes ingen annen løsning enn at Clas Brede Bråthen fortsetter i en sentral posisjon, fortrinnsvis som sportssjef for hopplandslaget, mener Roger Ryberg (Ap) overfor VG.

Som fylkesordfører deltok han mandag kveld på et to timer langt møte med hovedkomiteen for skiflygings-VM. Det er bare fem måneder til mesterskapet i Vikersund åpner.

Fylkeskommunen er inne på eiersiden i Vikersundbakken og er på den måten sentral når VM finner sted i mars.

– Når sponsorer og frivillige begynner å stille spørsmål, da bør alle varsellampene lyse. Det er for meg umulig å forstå hvorfor ikke skipresidenten har klart å løse denne saken allerede, sier Roger Ryberg.

Konfrontert med dette, så svarer Erik Røste:

– Jeg er helt enig med fylkesordfører Rydberg i at denne saken burde vært løst. Nettopp derfor har vi tilbudt Bråthen stillingen som landslagssjef to ganger. Begge gangene er det avvist, uten at Bråthen en gang har vært villig til å diskutere det i et møte. For å løse saken, må partene være villige til å ha dialog og strekke seg for å finne løsninger, noe vi beklager at Bråten ikke har ønsket.

FÅR KRITIKK: Skipresident Erik Røste. Foto: Ole Martin Wold / NTB

På spørsmål om hvordan fylkesordfører Ryberg opplevde dialogen med Røste under mandagens møte, svarer Ap-politikeren at han ikke vil utlevere enkeltpersoner eller referere fra interne møter.

– Men det er dypt urovekkende at Erik Røste, som har gjort en god jobb i mange år, ikke har sett alvoret i det som nå utspiller seg hva gjelder generalsekretærens framferd. Dette burde han tatt initiativ til å løse for lenge siden, sier Ryberg.

– Hva mener du med «generalsekretærens fremferd»?

– Jeg må bare forholde meg til oppslag i media her, men det handler i stor grad om fraværet av vilje til å løse denne saken.

– Men dersom skiforbundet opplever en atferd som de mener er i strid med regler i norsk arbeidsliv, så er det vel forståelig at forbundet tar tak i dette? Da kan man ikke bare lytte til sponsorer og hoppfans?

– Jeg har ikke hørt om atferd som er brudd på reglene i arbeidslivet. Det er påstander som dukker opp. Om det har skjedd noe, så må de gå ut med det. Men det har ikke skjedd. Arbeidsgiveren oppfører seg her helt annerledes enn en arbeidsgiver bør oppføre seg. Jeg har også lagt merke til at LO er en stor sponsor for Hopp-Norge. Slik ledelsen i skiforbundet oppfører seg, er i strid med de verdiene som LO tufter alt sitt arbeid på, sier Ryberg.

VG har konfrontert Erik Røste med utspillet til fylkesordføreren:

– Jeg hadde forventet at en fylkesordfører både forholder seg til og respekterer arbeidslivets spilleregler og ikke går inn og mener noe om en personalsak som han kun har sin informasjon fra gjennom media, som han selv sier, sier Røste.

Skipresidenten fortsetter:

– Når Rydberg sier at «de må gå ut med det», med henvisning til at arbeidsgiver skal prosedere saken i media, er jeg mildt sagt svært overrasket. Det tror jeg ikke hadde skjedd i Viken Fylkeskommune. På dette området tror jeg ikke at vi oppfører oss «helt annerledes enn en arbeidsgiver bør oppføre seg».

Med på mandagens møte var også VM-general i Vikersund, Leif Arne Berget.

Berget ga innledningsvis på møtet uttrykk for at han er bekymret for at konflikten mellom Bråthen og skiforbundet ikke er historie. Mandag ga en rekke skikretser uttrykk for det samme.

– Vi anmodet på nytt at det må ryddes opp i, og at man kommer til enighet snarest mulig. Det er viktig for at man skal kunne jobbe igjen, og få ro blant frivillige og sponsorer, sier Berget.

Den betente konflikten er VM-generalens største bekymring fem måneder før VM i skiflygning.

– Er VM i fare?

– Nei, da skal det mer til. Vi har ikke diskutert detaljene i konsekvensene her.

Berget understreker at han ikke tar parti, men at han har en dialog med både Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen. Han vil ikke blande seg inn i selve arbeidskonflikten.

– For meg virker ikke avstanden å være fryktelig stor, men det er partene som må løse dette, sier VM-sjefen.

– Begge parter må være villige til å gi noe her?

– Ja, begge to må sluke noen kameler og erkjenne at dette ble fryktelig dumt. Det er ikke feil å si at «Nå har jeg faktisk tatt feil, gjort feil og tråkket feil». Man må ha et snev av ydmykhet og si at «Sorry, nå går det så hardt ut over hoppsporten at begge parter vil sluke noen kameler».

VM-KLARE: Vikersund skal arrangere skiflygings-VM i mars. Foto: Lise Åserud / NTB

Leif Arne Berget er tydelig på at det som nå utspiller seg i norsk skisport vil bli lagt merke til uten i verden, om ikke saken finner en snarlig løsning.

– I Vikersund-VM i 2012, så hadde man over 70 millioner TV-seere. Dette mesterskapet er «hoppsportens Rolls Royce». Dersom saken ikke løses, så vil det merkes ute i Europa i første omgang. Og pågår det veldig mye lenger, så vil det bli stilt spørsmål ved hva som egentlig foregår her i Norge.

– Utdyp det…?

– Nei, det har jeg ikke lyst til, sier sjefen for Vikersund-VM.

Tilbake til fylkesordfører Roger Ryberg:

Nå har det eskalert så voldsomt at dersom det fortsetter, så ligger det bare tapere igjen på slagmarken. Uansett utfall, sier Ap-politikeren.