VG har fått tilgang på det seks sider lange brevet som er datert 4. februar, samme dag som OL-ilden ble tent i Beijing.

Det er bare en uke siden hopperen Halvor Egner Granerud sa at han ikke ville ha noe mer å gjøre med kommunikasjonssjef Espen Graff, som sto på skitoppenes side i den opprivende konflikten i høst.

Nå fortsetter altså den iskalde fronten mellom «Team Bråthen» og ledelsen i Norges Skiforbund. Den har pågått siden toppene i skiforbundet ønsket å kvitte seg med Bråthen i fjor – men uten hell.

For i brevet som VG har lest, rettes det kraftig kritikk mot både Norges Skiforbund sentralt og utvalget som la fram en evalueringsrapport om den såkalte «hoppsaken» rett før OL.

HOPPKAOSET: Clas Brede Bråthen og Robert Johansson på sletta under mix-konkurransen som endte i utstyrskaos. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Clas Brede Bråthen og hans advokater er svært misfornøyde med valg av tidspunkt for offentliggjøring av rapporten. Men kritikken stikker langt dypere enn som så.

– Vi har sendt noen konkrete og faglige innvendinger mot rapporten. Det er viktig å gjøre Skistyret oppmerksom på at rapporten inneholder feil og at ordinære regler for behandling for slike saker ikke har blitt fulgt, sier Bråthen-advokat Marit Håvemoen til VG.

Utvalgsleder Katharina Rise opplyser at hun ikke ønsker å hverken motta eller svare på kritikken som nå rettes mot arbeidet hun ledet.

Brevet fra Bråthens advokater er adressert styret i Norges Skiforbund, som ledes av skipresident Erik Røste.

– Vårt inntrykk er at det er en grundig og detaljert rapport, der alle parter mottar kritikk. Nå skal vi som organisasjon og styre gå inn i de konkrete forslagene til lærings- og forbedringsarbeid. Styret har allerede startet dette arbeidet i samråd med generalsekretæren og hoppkomiteen. Vi skal bruke nødvendig tid på dette, og vil også ta i betraktning innspillene fra Bråthens advokat, sier Røste.

Håvemoen og kollega Atle Sønsteli Johansen reagerer spesielt på fraværet av såkalt kontradiksjon – at folk skal få lov til å svare på anklager mot seg selv.

«De mest elementære regler for rettssikkerhet ved behandling av slike saker er tilsidesatt» heter det blant annet.

Og: «Dette er et grunnleggende juridisk prinsipp som ivaretar partenes rettssikkerhet, og er også viktig for at de berørte skal oppleve prosessen som objektiv og rettferdig».

BRÅTHEN-ADVOKAT: Marit Håvemoen og Clas Brede Bråthen i forbindelse med hopplandslagets sommerkonkurranse på Lillehammer for et halvt år siden. Foto: Geir Olsen/NTB

I brevet pekes det også på følgende:

  • Evalueringsutvalget anklages for å bruke langt mildere kritikk når det påpekes feil fra skiforbundets side, sammenlignet med ordvalget som brukes om feilene til de ansatte.

  • Advokatene mener evalueringsutvalget forsøker å begrense ytringsfriheten til ansatte i skiforbundet.

  • Bråthens advokater reagerer på at generalsekretær Ingvild Bretten Berg ikke får kraftigere kritikk for at hun ved flere anledninger hevdet å ha en samlet hoppkomité i ryggen når hun sa at Bråthens kontrakt ikke skulle fornyes. Det viste seg å ikke være riktig.

  • Bråthens advokater mener utvalget har vurdert personalkonflikten mellom skiforbundet og Bråthen selv om det ikke var en del av mandatet.

  • I brevet anklages skiforbundet for å ha offentliggjort en rapport der ansatte som kan identifiseres anklages for å være illojale, uten å få anledning til å svare. Bråthens advokater mener dette er «klart illojalt fra arbeidsgiver». De mener det kan være i strid med regelverket om personvern.

  • VG viste hvordan én av fem ansatte i skiforbundet i løpet av de siste månedene har sett en ansatt bli mobbet på jobben. Evalueringsutvalget mente det var sterkt kritikkverdig at denne informasjonen kom ut, men Bråthens advokater er ikke enig:

«Det er vanskelig å forstå Utvalget på annen måte enn at støy og uenighet skal holdes internt på Ullevål, og at offentlige ytringer fra seks underliggende organisasjonsledd skal begrenses til positive oppslag. Slik sett blir Utvalget selv en del av de problemer som Utvalget forsøker å beskrive» heter det i brevet.

– Evalueringsutvalget har arbeidet fritt og uavhengig av skistyret og Norges Skiforbund. Utvalget la frem sin rapport samtidig til styret, organisasjonen og mediene. Utvalget valgte helt selvstendig sin arbeidsform, og hvem de ønsket å snakke med. Dette var en grunnleggende forutsetning for utvalgets arbeid, kontrer skipresident Erik Røste.

SLÅR TILBAKE: Skipresident Erik Røste under tirsdagens sprintrenn. Foto: Heiko Junge / NTB

VG har vært i kontakt med landslagssjef for hopp, Clas Brede Bråthen, under OL i Beijing. Han ønsker ikke å kommentere brevet. I stedet viser han til advokat Marit Håvemoen.

– Dersom det er slik at Bråthen ønsker ro under OL, hvorfor sendes da dette brevet akkurat nå?

– Det er riktig at Bråthen ønsker ro og fullt fokus på OL. Det var Norges Skiforbund som valgte å legge frem rapporten rett før OL. I brevet som vi har sendt til Skistyret har vi reist spørsmål om NSF sitt valg av tidspunkt for presentasjon av rapporten. Vi har imidlertid fått informasjon om at Skistyret behandler rapporten nå, i disse dager, så da må også innvendingene komme nå, sier hun.

Skiforbundet fikk kritikk av evalueringsutvalget for å ha sendt ut en pressemelding i august i fjor. Der ble Bråthen anklaget for å ha en uakseptabel atferd og kommunikasjon.

Bråthens advokater kunne imidlertid tenkt seg en kraftigere kritikk. De mener pressemeldingen ikke kan beskrives som noe annet enn et karakterdrap:

«Innholdet i pressemeldingen og måten det ble gjort på savner sidestykke i norsk arbeidsliv, i nyere tid. Det var en sterkt illojal og grovt klanderverdig handling fra arbeidsgiver» står det i brevet VG har lest.

– Denne konflikten virker ikke å legge seg. Hva må til for at det skal skje, sett med deres øyne?

– Nå er Skistyret i gang med en evaluering, og slik vi forstår det er målet å lære. En diskusjon, herunder innspill fra andre med god innsikt i saken, bør være positivt for skiforbundet i det videre arbeid med å skape ro i organisasjonen. Bråthen og vi håper det oppfattes konstruktivt, sier advokat Marit Håvemoen.