Folkets ildsjelpris: Da muskelsykdommen forverret seg, fant Jon Magnus ny motivasjon som ildsjel

foto