Øygarden gikk på sitt niende tap. Klubbens sportslige leder åpner for forsterkninger.