Dette mener Anders Konradsen skiller Hareide fra alle andre trenere