Avlyser kvalikkampen: – Har konkludert med at det er for stor risiko