Trippel norgesrekordholder blir trekkplaster i Sommerløpet