Fem snakkiser etter slaget om Nord-Norge: «Kvalitetsforskjell foran begge målene»